اخبار

آرمان و هدف اصلی این همایش خدمات رسانی و یاری رساندن به ... ...

ادامه مطلب

همان طور که مستحضرید بیماری سرطان با رشد فزاینده و ابتلا در ...

ادامه مطلب

این سامانه جهت ثبت نام و دریافت مقالات متخصصین ایجاد گردیده تا .. ...

ادامه مطلب

سرطان از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در جوامع مختلف بوده و ...

ادامه مطلب

در آینده اعلام خواهد گردید ...

ادامه مطلب

متعاقباً اعلام خواهد گردید. ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

 
آدرس دبیرخانه : تهران - بلوار سئول نبش بزرگراه شهید چمران - مرکز جامع سرطان
 
تلفن :     ٢٦٢٠٥٤٤١ - ٠٢١ 
 
فکس :    ٢٦٢٠٥٤٤١ - ٠٢١ 
 
ایمیل : info@wacc.international
 
صندوق پستی / کد پستی :   ١٩٩٩٦١٤٤١٤